پیوند عروس و داماد

ازدواج و عروسی

پیام تبریک ازدواج

 

ازدواج تنها پیوند زمینی است که در آسمانها بسته میشود.
ازدواج پیوندی است که هیچ کس در آن ضرر نمیکند. اگر همسر خوبی بدست آوردی خوشبخت میشوی و در غیر اینصورت فیلسوف میشوی.

عشق ممکن است که کور باشد ولی هیچ اتفاقی در دنیا به اندازه ازدواج چشمان انسانها را باز نمیکند.
برای یک ازدواج موفق و زندگی خوشبخت باید دم به دم عاشق شوید منتها فقط عاشق همسرتان.

ازدواج کتابی است که پیشگفتار آن عاشقانه است و بقیه فصلهای آن عاقلانه ...

عاشق کسی بودن به انسان قدرت و نیرو میبخشد و معشوق کسی بودن به انسان شجاعت پس ازدواج به شما هم قدرت میدهد هم شجاعت.

در زندگی مشترک شما وقتی به خوشبختی واقعی میرسید که همسرتان را خوشبخت کنید.

هیچ اتفاقی در دنیا مهمتر از انتخاب یک همسفر برای بقیه عمر نیست.

عاشق باشید و عشق بورزید و بدانید که هر چیزی رفتنی و گذشتنی است.  ناشناس
*******
عقل به هیچ رو بر دل حکم نمیراند فقط همدست او میشود.  یانن مک دافلین
آنکه قصد خوشبختی دارد، در را میکوبد و فقط آنکه عشق میورزد در را باز خواهد دید. تاگور

بنیادی ترین اصل در طبیعت آدمی اشتیاق فراوان اوست به گرامی داشتنش پس همسر خود را گرامی بدارید. ویلیام جیمز

عشق مانند رودخانه است به هر مانعی که بر خورد راه خود را باز میکند.

خوشبختی واقعی در دنیا فقط با یک چیز میسر میشود. دوست داشتن و دوست داشته شدن.

عاشق همه دنیا را در چشم معشوق میبیند و به هر جای دنیا که مینگرد معشوق را میبیند و اینگونه است که خداوند دو چشم را برای دو چشم آفریده است.

هیچ چیز غرور مرد را به اندازه ی شادی همسرش بالا نمی برد، چون همیشه آن را مربوط به خودش می داند.

تا قاف ترین قله ی هستی، سیمرغ ترین همسفرم باش، من مرغ اسیر دل دریاچه ی نورم، تا پر بکشم سوی خدا بال و پرم باش.

عشق اقیانوس وسیعی است که دو ساحل رابه یکدیگر پیوند میدهد

عشق ساکت است اما اگر حرف بزند از هر صدایی بلند تر خواهد بود

عشق آن است که همه خواسته ها را   برای او آرزو کنی

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم مهر ۱۳۸۹ساعت 16:29  توسط جلیل  |